SlimeKids
letter weave alpha quest idiom hunt grammar bee idiom hunt root collector

High Scores

GAME: Word Shooter

1. ASF - 453
2. ASF - 347
3. LUK - 247
4. LUK - 247
5. LUK - 226
6. CUM - 224
7. LUK - 218
8. DIK - 209
9. ASS - 202
10. LUK - 201
11. ASS - 187
12. LUK - 182
13. DJ - 181
14. MAO - 178
15. ARG - 176
16. CW - 166
17. OOF - 166
18. CNG - 163
19. GWR - 160
20. DOM - 158
21. LT - 154
22. ROY - 152
23. DIK - 150
24. DIK - 149
25. NP - 147
26. AJP - 143
27. AA - 143
28. LT - 140
29. JF - 140
30. HX - 139
31. NBF - 136
32. HED - 134
33. DD - 131
34. AG - 131
35. DD - 131
36. ASS - 130
37. DJ - 129
38. TM - 126
39. AA - 126
40. JF - 126
41. AA - 125
42. DBW - 124
43. BOB - 122
44. EMT - 122
45. LVS - 121
46. PBG - 121
47. GTA - 115
48. PRO - 113
49. A - 109
50. BT - 109
51. IRH - 108
52. BIZ - 107
53. ML - 107
54. DBW - 107
55. VLM - 106
56. JF - 105
57. BDF - 105
58. JTE - 105
59. WOW - 104
60. MDC - 104
61. FFH - 104
62. BP - 103
63. AK - 101
64. YES - 101
65. JP - 101
66. OOO - 101
67. HED - 100
68. GB - 99
69. HEY - 98
70. REC - 98
71. JMH - 98
72. TJ - 97
73. FDT - 96
74. TT - 96
75. NP - 95
76. ES - 95
77. KAK - 95
78. BDH - 95
79. RAF - 94
80. SUP - 92
81. BJR - 91
82. JRV - 89
83. YES - 89
84. BUT - 89
85. TB - 89
86. DOM - 88
87. TTY - 88
88. CAJ - 88
89. T - 87
90. QYE - 87
91. FAT - 86
92. ES - 86
93. GC - 85
94. ASS - 84
95. EA - 83
96. EMC - 83
97. LB - 82
98. TA - 82
99. DSR - 81
100. JF - 80
logo
Sitemap ~ About ~ Contact ~ Privacy ~ Tour Copyright © 2011-2015 SlimeKids®